Odbavení zásilky nízké hodnoty; DPH a CLO - Malé zásilky

Title
Přejít na obsah
Admija
Transport

Odbavení zásilek z Asie, Číny a jiných zemíMalé zásilky
z Asie, Číny a jiných zemí
původní platnost od 1.7.2021
dočasně ODLOŽENO
(o aktuálním stavu legislativy Vás zde budeme informovat)malé zásilky nízké hodnoty z Asie, Číny a dalších tzv. třetích zemí
ruší se osvobození od DPH do €22 (prozatím odloženo)
primární a prioritní v pilotním provozu Česká pošta
Program pro vyřízení zásilek z Číny aj. zemí
Volitelně
  1. Sw modul Malé zásilky (ZásNH), který je nebo může být součástí celního systému IS CelSAWin SQL.
Nebo jako
  1. Plnohodnotná, samostatně provozovaná sw aplikace Malé zásilky (ZásNH) postavená na frameworku IS CelSAWin SQL.

Jak aplikace, tak i identický modul jsou implikací API určeny pro individuální nebo dávkové odbavování malých zásilek nízké hodnoty z Číny a dalších třetích zemí.
China small packed
E-Obchod
Asociace úvah a analýza, aplikace skutečností a dlouholeté zkušenosti spojené s obecnými a praktickými procesy celního řízení jsou uplatňovány ve prospěch odbavování malých zásilek v automatizovaných, robotizovaných postupech.
MZtext1
DÁVKOVÉ ZPRACOVÁNÍ DAT
EDI ve formátu SDF, XLSX, XML, DBF, SQL.
Generování záznamů Zásilky Malé Hodnoty. Proclení se stavy odbavení. Celková cena, poplatky, DPH. Archivace vyřízených.
MZtext2
B2C e-MAIL/SMS
Odešlete potvrzení o provedeném ECR s rozpočtem poplatků a konečnou cenou; požadavkem úhrady a Smlouvou o zastoupení. Způsob, termín doručení zboží.
MZtext3
e-PODÁNÍ CELNÍ SPRÁVĚ
Elektronické celní odbavení s celní správou ČR výměnou zpráv definovaných scénáři komunikace. Zabezpečuje sw aplikace ZásNH společnosti Admija.
MZtext4
PÁROVÁNÍ ÚHRAD/FAKTUR
Vyřízení celního záznamu o proclení zásilky spárováním s přijatou úhradou navedením dávky dat z účetního programu, fakturačního systému.
Provozně testováno s MF ČR, GŘC
Ověřeno! Schváleno!
Průběžně s vývojem aplikace na odbavování malých zásilek z Asie, Číny a jiných zemí ověřujeme funkcionalitu e-podání na testovací větvi e-commerce s celní správou ČR. Iniciativně upozorňujeme na zjištěné nepřesnosti, chyby a předkládáme připomínky. Certifikujeme s MF ČR, GŘC.
Software "Malé zásilky" od Admija
Ukázka sw aplikace (ZásNH)
Naše vědomosti a dlouholeté praktické zkušenosti podpořily vývoj nové sw aplikace pro odbavování zásilek nízké hodnoty dovážených z Číny a jiných zemí.
V oblasti vývoje sw elektronického celního řízení působíme od roku 1990, kdy jsme navrhli a naprogramovali pro ÚCS první elektronický celní sazebník a tarif. V následujících letech jsme jako první vyvinuli aplikaci pro celní řízení JCD, ekonomické režimy s elektronickým celním odbavením a jejich monitoringem celní správou. Nadále se podílíme na zavádění novinek ECŘ do praxe. Náš celní informační systém CelSA byl od počátku instalován u uživatelů ČSSR, ČSFR, následně pak v ČR a SR. K dispozici jsou sw aplikace a moduly IS CelSA, RsEÚ, o nichž se více dozvíte na https://admija.cz, admija.sk. O dalších progresivních programech pak na http://robocus.cz, https://acommport.cz, https://celsasapconnector.cz, které reflektují užití moderních technologií a správu dat dokumentů, robotizují sw procesy a automatizují pracovní postupy.

Kolektiv Admija
Moje APP koncového zákazníka
Admija® software
Okružní 988
735 14 ORLOVÁ 4
+420 596 512 042
+420 596 523 429
admijamm@admija.cz
copyright Admija 1990 - 2021
Návrat na obsah