Odbavení zásilky nízké hodnoty; DPH a CLO - Malé zásilky

Title
Přejít na obsah
Milan Mitáček
Admija®
Transport

Odbavení zásilek z Asie, Číny a jiných zemíMalé zásilky
z Asie, Číny a jiných zemí
v platnosti
prověřili jsme funkčnost 2. části E-Commerce
Novela zákona o DPH, která tuto změnu zavádí, stvrdila  Sněmovna.

malé zásilky nízké hodnoty z Asie, Číny a dalších tzv. třetích zemí
ruší se osvobození od DPH do €22
ověřováno na testovacím prostředím celní správy ČR, SR
Program pro vyřízení zásilek z Číny aj. zemí
Volitelně
  1. jako sw modul Malé zásilky (ZásNH), který je nebo může být součástí celního systému IS CelSAWin SQL nebo jako

  2. plnohodnotná, samostatně provozovaná sw aplikace Malé zásilky (ZásNH) postavená na frameworku osvědčeného, certifikovaného celního IS CelSAWin SQL.

Jednotlivé nebo dávkové odbavování malých zásilek nízké hodnoty z Číny a dalších třetích zemí.
China small packed
E-Obchod
Asociace úvah a analýza, aplikace skutečností a dlouholeté zkušenosti spojené s obecnými a praktickými procesy celního řízení jsou uplatňovány ve prospěch odbavování malých zásilek v automatizovaných, robotizovaných postupech.
Import elektronických podkladů obchodních dokladů.
DÁVKOVÉ ZPRACOVÁNÍ DAT
EDI ve formátu SDF, XLSX, XML, DBF, SQL.
Generování záznamů Zásilky Malé Hodnoty. Proclení se stavy odbavení. Celková cena, poplatky, DPH. Archivace vyřízených.
MZtext2
B2C e-MAIL/SMS
Odešlete potvrzení o provedeném ECR s rozpočtem poplatků a konečnou cenou; požadavkem úhrady a Smlouvou o zastoupení. Způsob, termín doručení zboží.
MZtext1
e-PODÁNÍ CELNÍ SPRÁVĚ
Elektronické celní odbavení s celní správou ČR, SR výměnou zpráv definovanými scénáři komunikace s průběžným ověřováním a aktualizací aplikace.
MZtext4
PÁROVÁNÍ ÚHRAD/FAKTUR
Vyřízení celního záznamu o proclení zásilky spárováním s přijatou úhradou navedením dávky dat z účetního programu, fakturačního systému.
MZtext3
Provozně testováno s MF ČR, GŘC
a FR SR
Ověřeno! Schváleno!
Průběžně s vývojem aplikace na odbavování malých zásilek z Asie, Číny a jiných zemí ověřujeme funkcionalitu e-podání na testovací větvi e-commerce s celní správou ČR. Iniciativně upozorňujeme na zjištěné nepřesnosti, chyby a předkládáme připomínky. Certifikujeme s MF ČR, GŘC a FR SR.
Software "Malé zásilky" od Admija
Ukázka sw aplikace (ZásNH)
Naše vědomosti a dlouholeté praktické zkušenosti podpořily vývoj nové sw aplikace pro odbavování zásilek nízké hodnoty dovážených z Číny a jiných zemí.
V oblasti vývoje sw elektronického celního řízení působíme od roku 1990, kdy jsme navrhli a naprogramovali pro ÚCS první elektronický celní sazebník a tarif. V následujících letech jsme jako první vyvinuli aplikaci pro celní řízení JCD, ekonomické režimy s elektronickým celním odbavením a jejich monitoringem celní správou. Nadále se podílíme na zavádění novinek ECŘ do praxe. Náš celní informační systém CelSA byl od počátku instalován u uživatelů ČSSR, ČSFR, následně pak v ČR a SR. K dispozici jsou sw aplikace a moduly IS CelSA, RsEÚ, o nichž se více dozvíte na https://admija.cz, https://admija.sk. O dalších progresivních programech pak na http://robocus.cz, https://acommport.cz, https://celsasapconnector.cz, které reflektují užití moderních technologií a správu dat dokumentů, robotizují sw procesy a automatizují pracovní postupy.

Kolektiv Admija
Moje APP koncového zákazníka
Admija® software
Okružní 988
735 14 ORLOVÁ 4
+420 596 512 042
+420 596 523 429
admijamm@admija.cz
copyright Admija 1990 - 2022
Návrat na obsah